Always Retain The Ability To Walk Away… – Stieg Larsson